1. Cách cài đỏ đen


Cách cài đỏ đen: (ví dụ: giờ làm viêc 07h00=>17h00)

1.1 Gạt nút Setup về vị trí bên trái, bấm nút color trên bàn phím

1.2 Màn hình nhấp nháy số 01=>bấm enter

1.3 Chỉnh giờ, phút thành 07:01 (bấm nút +,- trên bàn phím)

1.4 Bấm enter=> chọn màu mực (chọn 02)

(mực đen : 01)

(mực đỏ   : 02)

1.5 Bấm enter=> số 02 nhấp nháy =>bấm enter

1.6 Chỉnh giờ, phút thành 17h00 (bấm nút +,- trên bàn phím)

1.7 Bấm enter => Chọn màu mực 01

(màu đen : 01 )

(màu đỏ   : 02 )

1.8 Bấm enter=>số 03 nhấp nháy

Khi 03 nhấp nháy , là máy đã lưu lại cài đặt

*Sau khi lưu lại cài đặt , Gạt nút Setup về vị trí bên phải

Lưu ý : Khi cài giờ vào ra , ta cài giờ vào +1 phút

Ví dụ : Khi cài 07:00 vào làm việc , ta cài 07:01 chuyển sang mực đỏ