1) Khai báo tên lịch trình làm việc


Khai báo tên lich trình làm việc

 • Vào tab Chấm công
 • Chọn Khai báo lịch trình làm việc
 • Chọn Hành Chánh
 • Bấm sửa

 • Trong cửa sổ khai báo lịch trình có các mục sau

- Khi tick vào ô nào là thì mục đó sẽ được tính:

  • Không xét vắng cho ngày Thứ 7 khi có xếp ca: khi không chấm công ngày thứ 7, khi xem công sẽ không bị tính vắng
  • Không xét vắng cho ngày Chủ nhật khi có xếp ca: khi không chấm công ngày Chủ nhật, khi xem công sẽ không bị tính vắng
  • Không xét vắng cho ngày lễ khi có xếp ca: khi không chấm công ngày ngày lễ, khi xem công sẽ không bị tính vắng
  • Ngày lễ đươc tính 1 công cho trường hợp không đi làm: ngày lễ không chấm công vẫn được tính là 1 công
  • Ngày là ngày của giờ ra: trường hợp ca qua đêm, công sẽ tính là vào ngày của giờ ra
  • Cách làm tròn: có làm trong tới và làm tròn lùi
  • Mức làm tròn: nhập số phút muốn làm tròn cho giờ tăng ca sau giờ làm việc
 • Bấm nút kế tiếp để qua mục cách chọn vào ra