1) Tạo User đăng nhập phần mềm


1) Tạo User đăng nhập phần mềm

  1.1) Tạo tên đăng nhập

  • 1) Vào tab Khai Báo
  • 2) Chọn Khai báo đăng nhập
  • 3) Bấm thêm mới
  • 4) Bấm thoát
 • Chú ý: khi tạo user đăng nhập, mặc định phần mềm sẽ tạo 1 admin có pass là 123456

  • Nhâp tên đăng nhập
  • Nhâp mật mã
  • Nhập lại 1 lần nữa
  • Bấm Thực hiện

  1.2) Phân quyền cho User vừa tạo

 • Tích vào các quyền của user à bấm CẬP NHẬT CHI TIẾT PHÂN QUYỀN để lưu lại
 • Sau đó qua tab Quản lý

 • Khi tích vào mục nào thì khi mở phần mềm lên sẽ hiển thị menu đó