1) Xem Công


Xem Công


  • Bước 1: Vào tab chấm công
  • Bước 2: Chọn Chấm Công Theo Ca
  • Bước 3: Bấm vào chọn phòng ban để hiện ra nhân viên

  • Bước 4: Tích vào nhân viên cần xem
  • Bước 5: Chọn ngày cần xem công
  • Bước 6: Bấm xem công