1.Khai báo tên lịch trình làm việc


Khai báo tên lich trình làm việc

 • Bước 1: Vào tab Chấm công (1)
 • Bước 2: Khai báo lịch trình làm việc (2)
 • Bước 3: Chọn Hành Chánh (3)
 • Bước 4: Bấm sửa

Trong cửa sổ khai báo lịch trình có các mục sau

Khi tick vào ô nào là thì mục đó sẽ được tính

 • Không xét vắng cho ngày Thứ 7 khi có xếp ca : khi không chấm công ngày thứ 7 , khi xem công sẽ không bị tính vắng
 • Không xét vắng cho ngày Chủ nhật khi có xếp ca : khi không chấm công ngày Chủ nhật , khi xem công sẽ không bị tính vắng
 • Không xét vắng cho ngày lễ khi có xếp ca : khi không chấm công ngày ngày lễ , khi xem công sẽ không bị tính vắng
 • Ngày lễ đươc tính 1 công cho trường hợp không đi làm : ngày lễ không chấm công vẫn được tính là 1 công
 • Ngày là ngày của giờ ra : trường hợp ca qua đêm , công sẽ tính là vào ngày của giờ ra
 • Cách làm tròn : có làm trong tới và làm tròn lùi
 • Mức làm tròn : nhập số phút muốn làm tròn cho giờ tăng ca sau giờ làm việc

=>Bấm kế tiếp để qua mục cách chọn vào ra