2.Tải dữ liệu chấm công


Tải dữ liệu chấm công


  • (1) Vào Tab thiết bị
  • (2) Chọn Dữ liệu từ ổ đĩa USB
  • (3) Chọn tab Dữ liệu chấm công
  • (4) Chọn máy cần tải dữ liệu USB
  • (5) Chọn ngày cần tải dữ liệu
  • (6) Chọn kiểu mã hóa ( mặc định là không mã hóa)
  • (7) Bấm duyệt tập tin

Chọn đường dẫn đến nơi lưu file đã tải từ máy chấm công về

Chọn file có tên là : xxxxx.attlog.dat => bấm OPEN

Dữ liệu sẽ load về  bấm vào mục Lưu vào CSD