1.Tải dữ từ USB vào phần mềm


Tải dữ từ USB vào phần mềm


=>Kết nối máy chấm công bằng dây mạng để đăng ký máy chấm công

=>Máy chấm công bắt buộc phải khai báo và đăng ký trong phần mềm mới sử dụng được USB

=>Chọn tab Thiết bọ

=>Dữ liệu từ ổ đĩa USB

=>Phần mềm hiện ra 1 chuỗi thông số

  • Liên hệ số với vui lòng liên hệ với nơi mua hàng để được hỗ trợ hoặc tổng đài 19001252 để lấy số kích hoạt
  • Nhập số kích hoạt vào
  • Bấm Thực hiện