2. Cách cài dịch cột


Cách cài dịch cột (ví dụ: giờ làm việc từ 07h00 đến 17h00)

2.1 Gạt nút Setup về bên trái, bấm nút Column trên bàn phím

2.2 Màn hình nhấp nháy số 01 => bấm enter

2.3 Chỉnh giờ, phút thành 06:00 => bấm enter => số 01 lớn nhấp nháy

2.4 Bấm enter (để 01 vì chọn cột đầu tiên)

2.5 Màn hình nhấp nháy số 02 => bấm enter

2.6 Chỉnh giờ, phút thành 16:00 => bấm enter => số 01 lớn nhấp nháy

=> Chỉnh 01 thành 02 (vì lúc 16:00 máy sẽ dich chuyển sang côt 2)

2.7 Bấm enter => số 03 nháp nhấy

Gạt nút Setup về vị trí bên phải .