2) Khai báo thông số sắp xếp giờ


Khai báo thông số sắp xếp giờ

(các thông số trong mục này để mặc định)

  • 01:TĐ-HC (Chọn giờ tự động – trong ngày): chọn cách khai báo này khi trong ngày làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày)
     • Ví dụ: lịch trình có 3 ca làm việc (các ca làm việc kết thúc trong ngày)
     • Ca sáng : 08h đến 12h
     • Ca chiều :13h đến 17h
     • Tăng ca : 18h đến 21h
  • 02: IDM (Vào ra theo số máy chấm công): chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào, số máy chằn là máy ra trên phần KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG
  • 03:Pgio (theo khoảng giờ): muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi chấm thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh
  • 04:FILO (giờ đầu giờ cuối trong ngày): Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lầ0n trong ngày và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công (không chạy qua đêm) Pgio.
  • 05: CICO (theo phím vào, phím ra trên máy chấm công)
  • 06:TĐ-QĐ (theo tự động): Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêm
 • Bấm kế tiếp để qua chọn phương thức chấm công theo ca
 • Bấm kế tiếp để qua mục chon ca làm việc cho lịch trình