3. Cách cài đổ chuông


Cách cài đổ chuông (ví dụ: chuông reo 07:00 và 17:00)

3.1 Gạt nút Setup về vị trí bên trái, bấm nút Music trên bàn phím

3.2 Màn hình nhấp nháy số 01 => bấm enter

3.3 Chỉnh giờ, phút thành 07:00 => bấm enter => số 12 nhấp nháy => chỉnh thời gian chuông reo (bấm nút +,- trên bàn phím)

3.4 Bấm enter, 02 nhấp nháy => bấm enter => Chỉnh thời gian chuông reo (16:00)

3.5 Bấm enter => số 12 nhấp nháy => chỉnh thời gian chuông reo => bấm nút +,- trên bàn phím .

Gạt nút Setup sang vị trí bên phải