Cài đặt Wise Eye On 39 Plus

Phần mềm Wise Eye On 39 Plus được chạy trên hệ điều hành Window yêu cầu đã cài đặt Net Framework 4.5 trở lên.

  • Nhấn chuột phải vào file setup WiseEyOn39Plus.exe và chọn Run as administrator

  • Chọn Tiếp Tục

  • Mặc định phần mềm sẽ lưu ở thư mục : C:\WiseEyeOn39Plus
  • Có thể chọn để lưu ở thư mục khác bằng cách bấm duyệt và chọn đường dẫn mới để lưu lại
  • Bấm Tiếp tục để cài đặt phần mềm

  • Phần mềm tiến hành cài đặt

  • Bấm HOÀN TẤT để kết thúc cài đặt phần mềm

  • Sau khi cài đặt thành công thì có biểu tượng phần mềm hiện lên trên desktop

Wise Eye On 39 Plus

Liên kết website