Mã A003: Trọng lượng 2KG, Kích thước: 320x320x90mm

Mã A060: Trọng lượng 5.2KG, Kích thước: 300x300x650mm

Mã A110: Trọng lượng 7.5KG, Kích thước: 300x300x1150mm

Mã A120: Trọng lượng 7.8KG, Kích thước: 300x230x1350mm

5/5
(0 nhận xét)
  • 10% | 5 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Câu hỏi của bạn

Gửi

Sản phẩm khác