Fingerprint machine

Fingerprint Time Attendance RONALD JACK RJ550
Fingerprint Time Attendance RONALD JACK RJ550
 • Code: RONALD JACK RJ550
 • Price : Contact
 • Viewed: 1965
View Detail
RONALD JACK RJ919
RONALD JACK RJ919
 • Code: RJ919
 • Price : Contact
 • Viewed: 1249
View Detail
Fingerprint Access Control DG600
Fingerprint Access Control DG600
 • Code: DG600
 • Price : Contact
 • Viewed: 1109
View Detail
RONALD JACK X628
RONALD JACK X628
 • Code: X628
 • Price : Contact
 • Viewed: 879
View Detail
RONALD JACK U160
RONALD JACK U160
 • Code: U160
 • Price : Contact
 • Viewed: 679
View Detail

Máy chấm công vân tay phù hợp cho tất các đối tượng khách hàng nhà xưởng, văn phòng, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn..