Wise Eye Webbase Time Attendance Software

Được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack đang thịnh hành trên thị trường. Máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm, giúp khách hàng dễ dàng quản lý.

Xem thêm

Product Features

Wise Eye WSE 7500D
Wise Eye WSE 7500D

Wise Eye WSE 7500D

View Detail