Máy chấm công thẻ giấy

Wise Eye WSE 7500D
Wise Eye WSE 7500D
  • Code: WSE 7500D
  • Price : Contact
  • Viewed: 2977
View Detail

Cung cấp các loại máy chấm công thẻ giấy như máy chấm công in búa, máy chấm công in kim. Phù hợp cho tất các đối tượng khách hàng nhà xưởng, văn phòng...