Gở bỏ Wise Eye ITS

Trước khi gở bỏ phần mềm chúng ta nên tắt dịch vụ Wise Eye ITS bằng chương trình quản lý.

Ta nhấp chuột vào nút dừng để tắt dịch vụ Wise Eye ITS.

Sau khi dịch vụ Wise Eye ITS đã tắt ta vào Control Panel để gở bỏ phần mềm chấm công Wise Eye ITS. Từ cửa sổ Control Panel chúng ta vào Uninstall or Change Program. Trong danh sách các chương trình ta chọn Wise Eye ITS và nhấp chuột vào uninstall.  Như hình bên dưới.

Sau đó ta làm theo các bước chương trình gỡ bở Wise Eye ITS.