Hỗ trợ

  • Đăng ký máy chấm công với phần mềm chấm công Wise Eye như thế nào?

    Phần mềm chấm công Wise Eye được miễn phí sử dụng khi quý khách hàng mua thiết bị trực tiếp từ công ty chúng tôi hoặc mua thiết bị từ các kênh bán hàng trên cả nước. Tuy nhiên, để phần mềm kết nối được với máy chấm công thì cần đăng ký vào phần mềm. Kể từ năm 2018, phần mềm Wise Eye đã bỏ cách thức đăng ký bằng số đăng ký, chúng tôi áp dụng cách thức đăng ký mới đăng ký online (đăng ký qua mạng), ưu điểm cách đăng mới này là khách hàng không cần phải lưu trữ số đăng ký, khi có sự cố phải cài lại phần mềm thì khách hàng cũng không cần phải tra cứu lại số đăng ký máy chấm công.
  • Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy

  • Hướng dẫn cài đặt trên máy chấm công vân tay


  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Wise Eye Mix 3 & On 39 Plus

  • Hướng dẫn cài đặt trên máy chấm công khuôn mặt, lòng bàn tay FA3000