I) Cài đặt phần mềm


1) Cài đặt Net Framework 4.7.2 (nếu máy tính đã có thì bỏ qua bước này)

- Windows 7: vào trang web microsofts để tải net framework 4.5 và cài đặt

- Windows 10: net framework 4.5 đã tích hợp sẵn trong windows, chỉ cần enable lên

+ Các bước kích hoạt .NET FrameWork trong Windows 10:

 • Trước tiên, mở Programs and Features trong phần Control Panel:
 • Chọn tiếp phần Turn Windows features on or off ở bên tay trái:
 • Chọn hết tất cả những phần .NET FrameWork mà bạn muốn sử dụng rồi bấm OK
 • Quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Khi hoàn tất, khởi động lại máy để áp dụng thay đổi:

2) Cài đặt phần mềm WiseEyeTAPusherServer

 • Nhấn chuột phải vào file setup Wise Eye Mix 3.exe à chọn Run as administrator
 • Chọn Tiếp Tục
 • Bấm tiếp tục để cài đặt phần mềm
 • Phần mềm tiến hành cài đặt
 • Bấm HOÀN TẤT để kết thúc cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt thành công à biểu tượng phần mềm hiện lên trên desktop

3) Tạo cơ sở dữ liệu SQL

- Mặc định khi cài đặt phần mềm xong sẽ sử dụng database là Access

- Phần mềm sẽ cho tùy chọn thêm dữ liệu Microsoft SQL Server (nếu sử dụng máy chấm công Face thế hệ mới nên sử dụng data SQL)
 • Vào Trình Đơn à Tạo mới dữ liệu MS SQL (Yêu cầu máy đã cài SQL server từ 2008 trở lên)
 • Chọn đăng nhập theo SQL Server à bấm kế tiếp
 • Nhập đầu đủ các thông số máy chủ SQL à bấm kế tiếp
  • Máy chủ: nhập tên của SQL server
  • Tên đăng nhâp: nhập tên của account SQL (thường là SA)
  • Mật khẩu đăng nhập: nhập password của account SQL
  • Đặt tên dữ liệu: nhập tên database SQL muốn tạo

 • Bấm Xong để hoàn thành bước tạo database SQL cho phần mềm

4) Kết nối phần mềm vô data SQL

 •  Vào khai báo à chọn dữ liệu à chọn kiểu dữ liệu MS SQL Server à Nhập đầy đủ các thông số của SQL à Bấm Kết nối và thoát