I) Cài đặt phần mềm WiseEyeTAPusher86


Bước 1: Nhấn chuột phải vào file setup SetUpWiseEyeTAPusher86.exe à chọn Run as administrator

Bước 2: Chọn Tiếp Tục

Bước 3: Bấm tiếp tục để cài đặt phần mềm

Bước 4: Phần mềm tiến hành cài đặt

Bước 5: Bấm HOÀN TẤT để kết thúc cài đặt phần mềm

Bước 6: Sau khi cài đặt thành công à biểu tượng phần mềm hiện lên trên desktop