I.Cài đặt Net Framework 4.5


Cài đặt Net Framework 4.5 (nếu máy tính đã có thì bỏ qua bước này )


  • Windows 7 : vào trang web microsofts để tải net framework 4.5 và cài đặt
  • Windows 10 : net framework 4.5 đã tích hợp sẵn trong windows , chỉ cần enable lên

1.Kích hoạt .NET FrameWork trong Windows 10


Bước 1: Mở Programs and Features trong phần Control Panel

Bước 2: Chọn tiếp phần Turn Windows features on or off ở bên tay trái

Bước 3: Chọn hết tất cả những phần .NET FrameWork mà bạn muốn sử dụng rồi bấm OK

=> Quá trình cài đặt sẽ diễn ra . Khi hoàn tất, khởi động lại máy để áp dụng thay đổi