II ) Khai báo và kết nối máy chấm công


A) TRƯỜNG HỢP 1: MÁY CHẤM CÔNG VÀ MÁY TÍNH CÙNG 1 MẠNG LAN

1) Khai báo trên phần mềm Wise Eye TAPusher Server

  • Vào Trình Đơn (1) à Thông số máy chủ (2) à Bấm vào chữ IP (3):

  + Khi bấm vào chữ IP (3) sẽ hiện ra địa chỉ Ip máy chủ (là IP của máy tính đang cài phần mềm)

  + Cổng máy chủ: nhập cổng tùy chọn ( Ví dụ : 8000 , 8001 , 8002 …)

  • Bấm cập nhật để lưu lại thông số đã cài

  • Bấm đồng ý để khởi động dịch vụ

  • Mở phần mềm lên bấm vào chữ KHỞI ĐỘNG để mở dịch vụ lên

  • Hiện chữ: cổng thông tin đã mở (mở dịch vụ thành công)

  2) Cài đặt IP và cổng máy chủ trên máy chấm công

  • Vào Menu à thiết lập liên kết à Ethenet: nhập địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Getway
  • Vào Menu à thiết lâp liên kết à Cài đặt máy chủ đám mây

   + Địa chỉ máy chủ : nhập IP máy tính cài phần mềm Wise Eye TAPusher Server

   + Cổng máy chủ : nhập cổng đã khai báo trên phần mềm Wise Eye TAPusher Server

   3) Đăng ký máy chấm công

  • Sau khi khai báo các thông số thành công thì số seri của máy chấm công sẽ lập tức chạy về Wise Eye TAPusher Server giống như hình sau:
  • Vào trình đơn(1) à Quản lý thiết bị(2) à Bấm vào số seri(3) à Nhập tên máy vào ô tên máy(4) à Bấm Cập nhật(5) để lưu lại à Bấm Cập nhật đăng ký qua mạng(6) để đăng ký máy chấm công
  • Bấm thoát

  B) TRƯỜNG HỢP 2: MÁY CHẤM CÔNG VÀ MÁY TÍNH KHÁC MẠNG

  1) Khai báo trên phần mềm Wise Eye TAPusher Server

   • Vào Trình Đơn (1) à Thông số máy chủ (2) à Bấm vào chữ IP (3) :

   + Khi bấm vào chữ IP (3) sẽ hiện ra địa chỉ Ip máy chủ (là IP của máy tính đang cài phần mềm)

   + Cổng máy chủ : nhập cổng tùy chọn (Ví du : 8000 , 8001 , 8002 …)

   • Bấm cập nhật để lưu lại thông số đã cài

   • Bấm đồng ý để khởi động dịch vụ

   • Mở phần mềm lên bấm vào chữ KHỞI ĐỘNG để mở dịch vụ lên

   • Hiện chữ: cổng thông tin đã mở (mở dịch vụ thành công)

   2) Mở port trên Router

   2.1 Trường hợp nơi cài phần mềm có IP WAN là IP tĩnh

   • Đăng nhập vào Router nơi cài phần mềm Wise Eye TAPusher Server để mở port cho phần mềm
   • Mở đúng port cho ip đã khai báo trong phần mềm (trong phần thông tin máy chủ) (Như trong hình thì sẽ mở port 8081 cho địa chỉ IP : 192.168.1.112)
   • Sau khi mở trên Router thì kiểm tra port đã mở: vô trang web https://canyouseeme.org/ nhập port đã mở bấm check port
   • Success: port đã mở thành công
   • Tiếp tục Vào Menu Máy Chấm Công à thiết lâp liên kết à Cài đặt máy chủ đám mây

   + Địa chỉ máy chủ: nhập IP WAN của nơi mở port phần mềm Wise Eye TAPusher Server

   + Cổng máy chủ: nhập cổng đã mở nơi cài phần mềm Wise Eye TAPusher Server

   2.2 Trường hợp nơi cài phần mềm có IP WAN là IP Động

   • Đăng nhập vào Router nơi cài phần mềm Wise Eye TAPusher Server để mở port cho phần mềm
   • Mở đúng port cho Ip đã khai báo trong phần mềm (trong phần thông tin máy chủ)
   • Cài đặt 1 HostName (của Dyndns , NOIP …..) để IP WAN luôn được cập nhật
   • Trên máy chấm công, mục cài đặt máy chủ đám mây sẽ điền như sau:

   + Khởi tạo tên miền: ON

   + Địa chỉ máy chủ: http://abc.dyndns.info:XX(abc.dyndns.info là hostname,XX là cổng máy chủ)

   • Sau khi khai báo các thông số thành công thì số seri của máy chấm công sẽ lập tức chạy về Wise Eye TAPusher Server giống như hình sau