II.Đăng ký máy chấm công online


Đăng ký máy chấm công online


Sau khi khai báo máy chấm công thành công thì bấm cập nhật đăng ký qua mạng

Đăng ký thành công : sẽ hiển thị máy đã được đăng ký

Đăng ký không thành công : vui lòng liên hệ với nơi mua hàng để được hỗ trợ hoặc tổng đài 19001252