III.Đăng ký mật mã


Hướng dẫn đăng ký mật mã trên Phần mềm Wise Eye Mix 3

Wise Eye Mix 3 là phần mềm chấm công phiên bản mới nhất của Wise Eye, nó tích hợp các tính năng chính như:

  • Kết nối trực tuyến (Online) với máy chấm công
  • Kiểm soát cửa (Offline)
  • Quản lý nhân viên theo các cấp phòng ban
  • Chấm công không theo ca
  • Chấm công theo ca

Wise Eye Mix 3 được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách tính công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Phần mềm giúp chúng ta khai báo luật chấm công chung và lập thành các lịch trình.Các lịch trình và ca làm việc được sắp xếp cho từng nhân viên theo từng ngày trong chu kỳ hàng tuần. WISEEYE MIX3 đang là phần mềm chấm công hiện đại hiệu quả hàng đầu hiện nay.