II,Khai báo IP và port máy chủ


Khai báo IP và port máy chủ


Để khai báo IP và port máy chủ các bạn làm như sau:

Vào (1) Kết nối trực tuyến(online)=> (2) Thông số máy chủ => (3) Bấm vào chữ IP sẽ hiện ra địa chỉ IP của máy tính đang cài phần mềm , nhập port máy chủ => (4) Bấm cập nhật để lưu lại