I.Tải Dữ Liệu Trên Máy Chấm Công


Tải Dữ Liệu Trên Máy Chấm Công Vào USB


***Chú ý : USB phải format FAT32

=>Máy chấm công nhận USB sẽ hiện biểu tượng được khoanh tròn đỏ như hình kế bên

=>Bấm phím M/OK 3 giây để vào MENU

=>Chọn Quản Lý USB => Bấm phím OK

=>Chọn Tải VỀ => Bấm phím OK

  • Tải dữ liệu chấm công : tải giờ chấm công của nhân viên
  • Tải thông tin người dùng : tải vân tay và mã chấm công của nhân viên