Kệ để thẻ giấy máy chấm công chứa 50 thẻ

Kệ để thẻ chấm công bằng nhựa xám: 23cm x 3cm x 88cm. Kệ để được 50 thẻ giấy chấm công. Sản phẩm này không thể thiếu khi quý khách trang bị máy chấm công thẻ giấy.

Sản phẩm

Thẻ chấm công bằng giấy
Thẻ chấm công bằng giấy
  • : Thẻ chấm công giấy
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 891
Xem chi tiết
Ruy băng máy chấm công thẻ giấy
Ruy băng máy chấm công thẻ giấy
  • : Ruy băng chấm công
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 970
Xem chi tiết
Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ
Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ
  • : Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 24
Xem chi tiết

Gửi yêu cầu báo giá