Kệ để thẻ giấy máy chấm công

Kệ để thẻ chấm công bằng nhựa xám: 23cm x 3cm x 88cm. Kệ để được 50 thẻ giấy chấm công. Sản phẩm này không thẻ thiếu khi quý khách trang bị máy chấm công thẻ giấy.

Sản phẩm

Thẻ chấm công bằng giấy
Thẻ chấm công bằng giấy
  • : Thẻ chấm công giấy
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 800
Xem chi tiết
Ruy băng máy chấm công thẻ giấy
Ruy băng máy chấm công thẻ giấy
  • : Ruy băng chấm công
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 875
Xem chi tiết

Gửi yêu cầu báo giá