Máy chấm công

Máy chấm công khuôn mặt FA1000
FA1000

Máy chấm công khuôn mặt FA1000

Máy chấm công khuôn mặt FaceDepot 4A
FaceDepot 4A

Máy chấm công khuôn mặt FaceDepot 4A

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO3
FACEPRO3

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO3

Máy chấm công vân tay TFT600
TFT600

Máy chấm công vân tay TFT600

Máy chấm công khuôn mặt FA110
FA110

Máy chấm công khuôn mặt FA110

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO 15
FACEPRO 15

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO 15

UPS mini 12V DC
UPS mini 12V DC

UPS mini 12V DC

UPS mini 5V DC
UPS mini 5V DC

UPS mini 5V DC

Đầu đọc thẻ RF120
RF120

Đầu đọc thẻ RF120