Máy chấm công

Máy chấm công vân tay TFT600
TFT600

Máy chấm công vân tay TFT600

Máy chấm công khuôn mặt FA110
FA110

Máy chấm công khuôn mặt FA110

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO 15
FACEPRO 15

Máy chấm công khuôn mặt FACEPRO 15

UPS mini 12V DC
UPS mini 12V DC

UPS mini 12V DC

UPS mini 5V DC
UPS mini 5V DC

UPS mini 5V DC

Đầu đọc thẻ RF120
RF120

Đầu đọc thẻ RF120

Đầu đọc vân tay ZK4500
ZK4500

Đầu đọc vân tay ZK4500

Đầu đọc phụ KR101
KR101

Đầu đọc phụ KR101

Đầu đọc phụ FR1500
FR1500

Đầu đọc phụ FR1500

Đầu đọc phụ FR1300
FR1300

Đầu đọc phụ FR1300

Đầu đọc phụ FR1200
FR1200

Đầu đọc phụ FR1200

Nguồn 12V DC
Adaptor 12V DC

Nguồn 12V DC

Nguồn 5V DC
Adaptor 5V DC

Nguồn 5V DC

GS-6200C

GS-6200C

GS-6100CL

GS-6100CL

GS-8100CL

GS-8100CL