Máy chấm công cloud

3321

 

Máy chấm công cloud được hiểu là máy chấm công có tính năng tự động truyền tải dữ liệu đến máy chủ và nhận dữ liệu từ máy chủ có cài sẵn phần mềm tương thích hoạt động cùng với chúng. Hiện nay, chúng tôi có 2 phần mềm tương thích với máy chấm công cloud. Thứ nhất, phần mềm Wise Eye Mix 3, Wise Eye TAPusher có chăú năng thực hiện các chức năng nhận dữ liệu từ các máy chấm công thông qua mạng LAN và mạng Internet. Thứ hai, phần mềm chấm công Wise Eye ITS V3 là phần mềm chấm công chạy trên nền tảng web được tích hợp luôn các tính năng đồng bộ dữ liệu đối với các máy chấm công cloud. Ngoài ra, máy chấm công có pin lưu trữ bên trong thân máy để duy trì hoạt động khi cúp điện và máy chấm công có chuông bên trong thân máy kết hợp kết nối chuông bên ngoài khi cần thiết.

Sau đây là một số hình ảnh về sản phẩm có tính năng cloud.

Thông thường máy chấm công có tính năng cloud sẽ có dấu hiệu như hình

Máy chấm công cloud đang kết nối với máy chủ

Để cài khai báo địa chỉ IP máy chủ chúng ta vào Danh Mục Chính -> Thiết Lập L.Kết -> Cài đặt máy chủ đám mây. Sau đó chúng ta cài đặt địa chỉ IP máy chủ và cổng hoạt động máy chủ

Màn hình quan sát thông tin đồng bộ trên phần mềm Wise Eye Server On 39

On39SV.jpg (245 KB)

Màn hình quan sát thông tin đồng bộ từ phần mềm chấm công web Wise Eye ITS

ITS_monitor.jpg (358 KB)

Các máy chấm công có tính năng cloud

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628-C, Máy chấm công vân tay Wise Eye WSE-808, Máy chấm công vân tay Wise Eye WSE-9079, Máy chấm công vân tay ZKTeco U260-C