Máy chấm công không kết nối với phần mềm chấm công