Máy chấm công WIFI

1967

Máy chấm công Wifi được biết là máy chấm công có tính năng kết nối mạng với máy tính thông qua điểm truy cập mạng không dây (WIFI Access point). Thông thường đây là tính năng tùy chọn thêm đối với các máy chấm công vân tay và khuôn mặt. Tuy nhiên, cũng có một số mẫu máy chỉ có tính năng WIFI không có cổng mạng có dây RJ45. Để lắp đặt máy chấm công cần có tính năng kết nối WIFI, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi được tư vấn mẫu máy chấm công phù hợp. Ngoài ra, máy chấm công có pin lưu trữ bên trong thân máy để duy trì hoạt động khi cúp điện và máy chấm công có chuông bên trong thân máy kết hợp kết nối chuông bên ngoài khi cần thiết.

Máy chấm công có tính năng WIFI như hình

Máy chấm công có tính năng WIFI đang kết nối

Để kết nối với điểm truy cập Wifi thì chúng ra vào Danh Mục Chính -> Thiết Lập L.Kết -> Mạng không dây. Rồi xem danh sách chọn Wifi cần kết nối.

Để cài đặt địa chỉ IP thì chúng ra vào mục Nâng Cao ở cuối danh sách