Máy chấm công

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB560-VL
ZKTeco MB560-VL

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB560-VL

ZKTeco SpeedFace V5L
ZKTeco SpeedFace V5L

ZKTeco SpeedFace V5L

ZKTeco SpeedFace H5L
ZKTeco SpeedFace H5L

ZKTeco SpeedFace H5L

ZKTeco ProFace X
ZKTeco ProFace X

ZKTeco ProFace X

ZKTeco MiniAC Plus
ZKTeco MiniAC Plus

ZKTeco MiniAC Plus

ZKTeco MiniTA
ZKTeco MiniTA

ZKTeco MiniTA

ZKTeco SpeedFace V5L[TD]
ZKTeco SpeedFace V5L[TD]

ZKTeco SpeedFace V5L[TD]

Chân đứng máy chấm công khuôn mặt
A003, A060, A110, A120

Chân đứng máy chấm công khuôn mặt

Máy chấm công khuôn mặt RONALD JACK IFACE302
RONALD JACK IFACE302

Máy chấm công khuôn mặt RONALD JACK IFACE302

Máy chấm công bằng khuôn mặt FacePro1-P
FacePro1-P

Máy chấm công bằng khuôn mặt FacePro1-P

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack FA3000
Ronald Jack FA3000

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack FA3000

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack uFace302-P
Ronald Jack uFace302-P

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack uFace302-P

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack Facepro1-TI
Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack Facepro1-TI

Máy chấm công bằng khuôn mặt Ronald Jack Facepro1-TI

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB10-VL
ZKTeco MB10-VL

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB10-VL