♦ Ngỏ vào 220V 50Hz.
♦ Ngỏ ra 12V DC 1.5A.
♦ Dùng cho máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng.

5/5
(0 nhận xét)
  • 10% | 5 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Câu hỏi của bạn

Gửi

Sản phẩm khác