Phần 1 : Cách cài đăt thời gian


Máy chấm công khi chúng ta mua về đã có cài sẳn thời gian. Nhưng nếu giờ trên máy chấm công có sai thì ta sẽ cài lại thời gian cho máy.

Cách cài đặt lại thời gian

1. Mở nắp máy: Chìa khóa mở nắp máy đi theo máy

2. Gạt nút Setup về vị trí bên trái (mặc định nút gạt ở vị trí bên phải)

3. Số 01 nhấp nháy =>bấm enter

4. Chỉnh thời gian theo năm hiện tại (bấm nút +,- trên bàn phím)

5. Sau khi chỉnh xong nhấn enter =>số 02 nhấp nháy=>bấm enter

6. Chỉnh thời gian theo Ngày, Tháng hiện tai (bấm nút +,- trên bàn phím)

7. Sau khi chỉnh xong nhấn enter =>số 03 nhấp nháy=>bấm enter

8. Chỉnh thời gian theo Giờ, Phút hiện tại (bấm nút +,- trên bàn phím)

9. Sau khi chỉnh xong nhấn enter => số 04 nhấp nháy

Sau khi cài xong Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Gạt nút Setup về vị trí bên phải