Phần mềm


Đăng ký máy chấm công

3117
Phần mềm chấm công Wise Eye được miễn phí sử dụng khi quý khách hàng mua thiết bị trực tiếp từ công ty chúng tôi hoặc mua thiết bị từ các kênh bán hàng trên cả nước. Tuy nhiên, để phần mềm kết nối được với máy chấm công thì cần đăng ký vào phần mềm. Kể từ năm 2018, phần mềm Wise Eye đã bỏ cách thức đăng ký bằng số đăng ký phần mềm Wise Eye On 39, Wise Eye V5.1, chúng tôi áp dụng cách thức đăng ký mới đăng ký online (đăng ký qua mạng), ưu điểm cách đăng mới này là khách hàng không cần phải lưu trữ số đăng ký, khi có sự cố phải cài lại phần mềm thì khách hàng cũng không cần phải tra cứu lại số đăng ký máy chấm công. Cách thức đăng ký mới có 2 cách như sau:

Hướng dẫn mở (NAT) port modem VNPT

17385
Để cấu hình camera thì việc mở port modem là vô cùng quan trọng và cần thiết. Vậy cụ thể cách thực hiện như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn mở port modem VNPT cơ bản nhất sở hữu bạn đang tìm kiếm.