Phần mềm

Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Phầm mềm Wise Eye V5.1 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.

Xem chi tiết
Phần mềm chấm công Wise Eye On39

Phần mềm chấm công Wise Eye On39

Phầm mềm Wise Eye On39 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.

Xem chi tiết
Phần mềm chấm công Wise Eye Web On79

Phần mềm chấm công Wise Eye Web On79

Phần mềm chấm công tiếng Việt. Giao diện chạy bằng trình duyệt Website như IE, Firefox, Google Chrome ...

Xem chi tiết
Phần mềm tự động lấy dữ liệu từ xa Wise Eye On Server 39

Phần mềm tự động lấy dữ liệu từ xa Wise Eye On Server 39

Phần mềm Wise Eye On Server 39 là phần mềm hỗ trợ tải tự động dữ liệu chấm công từ các máy chấm công trong mạng LAN, mạng internet...

Xem chi tiết