Phần mềm chấm công Wise Eye Mix 3

6605

Tải về ở đây - download Wise Eye Mix 3

  • Kết nối trực tiếp (Offline) với máy chấm công
  • Kết nối trực tuyến (Online) với máy chấm công
  • Kiểm soát cửa (Offline)
  • Quản lý nhân viên theo các cấp phòng ban
  • Chấm công không theo ca
  • Chấm công theo ca
  • Báo biểu chấm dưới dạng MS Excel

Xem thêm chi tiết tại đây

Bài viết liên quan

Wise Eye TAPusher Server
1283

Wise Eye TAPusher Server

Phần mềm tuần tra bảo vệ Wise Eye Guard Patrol PT01
192

Phần mềm tuần tra bảo vệ Wise Eye Guard Patrol PT01

Phần mềm tuần tra bảo vệ Wise Eye Guard Patrol PT01 dùng để kết hợp với các máy tuần tra để hỗ trợ ghi nhật ký thời gian và địa điểm tuần tra của bảo vệ tuần giám sát xung quanh nhà xưởng, văn phòng, công trường xây dựng….