Phần mềm tự động lấy dữ liệu từ xa Wise Eye On Server 39

 Wise Eye On 39 Server -> Wise Eye TAPusher Server là phần mềm lấy dữ liệu máy chấm công từ xa. Phần mềm này thông thường được cài đặt trên Server hoặc cài cùng với máy vi tính có cài Wise Eye On39. Sử dụng cùng dữ liệu với Wise Eye On39. Nó hoạt động thu thập dữ liệu chấm công liên tục từ các máy chấm công về dữ liệu phần mềm. Nó hỗ trợ giảm bớt các hoạt động tải dữ liệu giữa phần mềm Wise Eye On39 và các máy chấm công. Phạm vi hoạt động mạng LAN, WAN, Internet. Để được hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng của chúng tôi.Áp dụng cho giải pháp 2