Phụ kiện lắp kiểm soát cửa

Cung cấp các phụ kiện lắp kiểm soát cửa như khóa từ, khóa chốt, nút nhấn lối ra, nút nhấn khẩn cấp.