Phụ kiện lắp kiểm soát cửa

Nút mở cửa PBK-814C
Exit button PBK-814C

Nút mở cửa PBK-814C

Nút nhấn mở cửa PBK-814B
Exit button PBK-814B

Nút nhấn mở cửa PBK-814B

Nút nhấn mở cửa PBK-810C
Exit button PBK-810C

Nút nhấn mở cửa PBK-810C

Nút nhấn mở cửa PBK-810B
Exit button PBK-810B

Nút nhấn mở cửa PBK-810B

Nút nhấn mở cửa SNT885-32
Exit button SNT885-32

Nút nhấn mở cửa SNT885-32

Nút nhấn mở cửa từ xa WSE-ABK400RC
WSE-ABK400RC

Nút nhấn mở cửa từ xa WSE-ABK400RC

Nút nhấn mở cửa 814D
Exit button 814D

Nút nhấn mở cửa 814D

Nút nhấn mở cửa từ xa ABK400 - 1-12
ABK400 - 1-12

Nút nhấn mở cửa từ xa ABK400 - 1-12

Nút nhấn mở cửa cảm ứng hồng ngoại ISK-840A
Exit button ISK-840A

Nút nhấn mở cửa cảm ứng hồng ngoại ISK-840A

Nút nhấn mở cửa 830N
Exit button 830N

Nút nhấn mở cửa 830N

Nút nhấn mở cửa 830B
Exit button 830B

Nút nhấn mở cửa 830B

Nút nhấn mở cửa 821B
Exit button 821B

Nút nhấn mở cửa 821B

Nút nhấn khẩn cấp NF-89A
Emergency Door Release NF-89A

Nút nhấn khẩn cấp NF-89A

Nút nhấn mở cửa cảm ứng hồng ngoại ISK-840B
Exit button ISK-840B

Nút nhấn mở cửa cảm ứng hồng ngoại ISK-840B

Nguồn 12V DC cho kiểm soát cửa
Adaptor 12V DC

Nguồn 12V DC cho kiểm soát cửa

Nguồn ABK-901
ABK-901

Nguồn ABK-901

Cung cấp các phụ kiện lắp kiểm soát cửa như khóa từ, khóa chốt, nút nhấn lối ra, nút nhấn khẩn cấp.