Phụ kiện máy thẻ giấy

Thẻ chấm công bằng giấy
Thẻ chấm công giấy

Thẻ chấm công bằng giấy

Ruy băng máy chấm công thẻ giấy
Ruy băng chấm công

Ruy băng máy chấm công thẻ giấy

Kệ để thẻ giấy máy chấm công chứa 50 thẻ
Kệ để thẻ chứa 50 thẻ

Kệ để thẻ giấy máy chấm công chứa 50 thẻ

Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ
Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ

Kệ để thẻ chấm công chứa 24 thẻ