Thẻ cảm ứng

Sản xuất các loại thẻ nhựa, thẻ nhân viên, thẻ thành viên, thẻ học viên, thẻ học viên, thẻ sinh viên, thẻ VIP, thẻ khuyến mãi, thẻ từ, thẻ cảm ứng RFID, MIFARE...

Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
  • : Thẻ cảm ứng mỏng
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 412
Xem chi tiết
Thẻ cảm ứng in dạng ngang
Thẻ cảm ứng in dạng ngang
  • : In dạng ngang
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 134
Xem chi tiết
Thẻ cảm ứng in dạng đứng
Thẻ cảm ứng in dạng đứng
  • : In dạng đứng
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 127
Xem chi tiết