Thẻ cảm ứng mỏng

Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
Thẻ cảm ứng mỏng
Sử dụng tần số: 125 KHz
Khoảng cách thẻ với đầu đọc: 2 – 20 cm
Thời gian đọc từ 1 – 2 ms
Môi trường nhiệt độ: 20⁰C – 85⁰C

Sản phẩm

Thẻ cảm ứng in dạng ngang
Thẻ cảm ứng in dạng ngang
  • : In dạng ngang
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 134
Xem chi tiết
Thẻ cảm ứng in dạng đứng
Thẻ cảm ứng in dạng đứng
  • : In dạng đứng
  • Giá : Yêu cầu báo giá
  • Lượt xem: 128
Xem chi tiết

Gửi yêu cầu báo giá