V.Hiển thị các ký hiệu vắng trên phần mềm


Chọn ngày cuối tuần


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn ký hiệu các loại Vắng
  • Bước 3: Tick vào các loại vắng muốn sử dụng , các loại vắng này sẽ hiển thị trên báo biểu
  • Bước 4: Tick vào chữ tính công nếu muốn khi khai báo loại vắng đó được tính công